2 1/2 miles east of Oshkosh NE on Hwy 26
Lunch 11 am- Sale 12:30 pm (MST)

Van Newkirk Herefords

18302 Hwy 26

Oshkosh, Nebraska  69154​

Joe Van Newkirk (308) 778-6049

Kolby Van Newkirk (308) 778-6230