Van Newkirk Herefords

18302 Hwy 26

Oshkosh, Nebraska  69154​

Joe Van Newkirk (308) 778-6049

Kolby Van Newkirk (308) 778-6230